ОБЯВИ
Обяви за провеждане на конкурси за войнишки длъжности за приеманена военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища
16.02.2017
Със заповеди № ОХ-109 / 03.02.2017 г. И ОХ-115 / 06.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени матроски /войнишки/ длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища във военните формирования от Военноморските сили, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и 68 бригада Специални сили (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив. 

Срок за подаване на документи до 17.03.2017 г. за ВМС и 31.03.2017 за 68 бригада Специални сили във  Военно окръжие -  Велико Търново и офиса за водене на военен отчет в община Елена.
За информация – Офис  за военен отчет в община Елена ,стая 313,  подаване на документи  във Военно  окръжие- Велико Търново ,ул. „Никола Габровски „ №42 А, телефон 062 620400 или информация  на интернет страница на ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  www.comd.bg

Обява