ОБЯВИ
Обява
23.05.2017
Военно окръжие– В.Търново съобщава ,че съгласно Заповед № ОХ-320/03.04.2017 година на Министъра на отбраната на Република България  и Обява на Командира на Сухопътни войски се обявява провеждане на конкурс за войнишки длъжности на лица,завършили граждански средни или  висши училища в страната и в чужбина  във военно формирование 22240 Сливен-43 длъжности.

Срок за подаване на документите до 30.06.2017година във Военно окръжие- В. Търново.

За информация –Офис за военен отчет в община Елена, стая  313, подаване на документи във Военно окръжие - Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №42А,телефон 062 620400.
Заповед № ОХ-320/03.04.2017