ОБЯВИ
Обява за конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища
12.07.2017
Със заповед №ОХ-641 / 05.07.2017. на министъра на отбраната на Република България са обявени 4 длъжности за офицери във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина както следва:

- за в.ф. 28000 - Граф Игнатиево - 1 длъжност
- за в.ф. 26030 - Безмер - 1 длъжност
- за в.ф. 52090 - Долна Митрополия - 1 длъжност
Срок за подаване на документи до 15.09.2017 г. във Военно окръжие В.Търново.

- за в.ф. 22320-Божурище – 1 длъжност
Срок за подаване на документи до 21.07.2017 г. във Военно окръжие В.Търново.

Справки и информация на телефони: 062 620400

Заповед № ОХ 641