НОВИНИ
ОТКРИХА ДЕТСКА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ
13.07.2017
В понеделник на градския стадион „Чумерна“, с богата програма от песни и танци, бе открита Детска лятна академия. Събитието уважи областният управител проф. д-р Любомира Попова. Кметът инж. Дилян Млъзев откри първото издание на академията, в което участват деца от Майско, Константин, Каменари и Беброво.

„Вие поставяте началото на една чудесна инициатива, насочена към децата и младите хора. По този начин лятото ще се осмисли и заедно с времето за игри и развлечения, децата ще придобият много знания и умения, които ще им са нужни цял живот. Надявам се тази инициатива да стане традиция и децата от цялата община да се събират тук всяко лято“, каза проф. Попова пред децата и гостите.

В детската академия по време на заниманията участниците ще усвояват знания за превенция на престъпленията, агресията, ограничаването на трафика на хора, безопасността на движението по пътищата, оказването на първа помощ, реагирането при пожари и други бедствия. Пред децата на стадиона бяха направени демонстрации на полицейска акция по задържане на престъпна група и работа с полицейско куче, бяха показани и лични средства за защита, използвани при спасителни операции.

На церемонията по откриването на академията присъстваха още инж. Красимир Кръстев – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ В.Търново, гл.инспектор Тодор Тодоров – началник на Районно управление на МВР Елена, Благовеста Факирова – директор на Сдружение на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“. Партньори в инициативата са кметствата в съответните населени места, Областна дирекция на МВР, РД ПБЗН и Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ Балван.

За всички участници в Детска лятна академия Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните раздаде топки, федербали, игри.