ОБЯВИ
Обява за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища
07.09.2017
Със Заповед  №ОХ-772/14.08.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни  длъжности за офицери и сержанти от Военномедицинска  академия за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища.
 
Срок за подаване на документи до 29.09.2017 г. Във Военно окръжие Велико Търново.
 
Справки и информация на телефон: 062 620400;