НОВИНИ
ДНЕС Е ПРАЗНИКЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
12.10.2017
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
СКЪПИ КОЛЕГИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
Приемете моите искрени поздравления по повод Деня на българската община и благодарността ми за труда, подкрепата и съпричастността към общинските дела.
 
През 1998 година, водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, делегатите на третото общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври.
 
Празникът е повод да се поздравим за всичко, което сме постигнали с общи сили за просперитета на нашия град и общината. Изказвам благодарност към бивши и настоящи общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, служители в общинската администрация и звената, които я подпомагат за професионализма и усърдието.  Местната власт е призвана да служи на гражданите и да определя важните приоритети за развитието на община Елена. Нейното бъдеще зависи и от волята и решимостта на жителите й да я запазят и превърнат в привлекателно място за пълноценен живот.
 
Нека заедно, в условията на истинско гражданско общество, работим за авторитета и развитието  на нашата община. На всички пожелавам здраве, сили и много успехи в общата ни мисия.
 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
 
инж. Дилян МЛЪЗЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА