ОБЯВИ
Курсове по "Начална военна подготовка" организирани от Министерството на отбраната
22.01.2018