ОБЯВИ
Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Елена обявява конкурс за 2 свободни места за пожарникари.
10.08.2018
 
Документи се подават в отдел “Човешки ресурси” на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 ч., на адрес: гр. Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ № 24, телефон за връзка – 062/662-110/. Крайния срок за подава на документите е 31.08.2018 година.

Към кандидатите има куп изисквания :
- да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса;
- да имат средно образование;
- да притежават свидетелство за управление на МПС – категория С и да не е лишавано от право да управлява моторно превозно средство за нарушение на Закона за движение по пътищата, през последните три години;
- да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираните методики за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР;
- да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираните методики за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР;
- да отговаря на медицинските изисквания за работа в МВР.

Конкурсът ще премине на няколко етапа, които включват изследване на физическата годност, тест за интелигентност, психодиагностично и заключително интервю.

Срокът за провеждане на конкурсната процедура е до 6 месеца от обявяването на конкурса.