ОБЯВИ
Заповед на Министъра на отбраната
27.02.2019

Със заповед № ОХ-176/ 15.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 185 (сто осемдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Сухопътните войски. Кандидатите трябва да са завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина.

Срокът за подаване на документи е до 22.03.2019 г във Военно окръжие - Велико Търново.

Справки и информация на телефон: 062 62 04 00

Заповед № ОХ-176