Местни избори 2019
Указ № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
26.07.2019

УКАЗ № 163

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс

ПОСТАНОВЯВАМ:

Насрочвам избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Издаден в София на 10 юли 2019 г.

Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов