НОВИНИ
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЗВЕНА ОГРАНИЧАВАТ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ГРАЖДАНИ И ВЪВЕЖДАТ НОВИ УСЛУГИ
16.03.2020

Информацията за гражданите от Дирекция „Бюро по труда“ в Елена е, че посещенията по график за търсещите работа – безработни, заети, пенсионери и учащи ще бъдат разсрочени за период след 21 април, ако неотложни обстоятелства не променят сегашната ситуация. Телефоните за повече информация от БТ са 06151 52 48, 0879 001 782.

Дирекция „Социално подпомагане“ в Елена уведомява, че се оптимизира пропускателния режим за граждани, като предоставянето на административни услуги се ограничава в „Звено предприемна“, което е с достатъчна площ и не позволява струпване на чакащи клиенти. Повече информация може да се получава на телефони 06151 63 59, 06151 48 52, 0882 826 375.

Общинската администрация също ще работи с намален състав, без това да пречи на нормалното обслужване на гражданите. Препоръчва се те да посещават сградата само за най-неотложни услуги, за да се избегнат контактите с повече хора и опасността от пренасяне на заразата. Срокът за плащане на местни данъци и такси с отстъпка вероятно ще бъде удължен и хората ще могат да се възползват от тази възможност на по-късен етап.

Във връзка с прекратяването на учебните занятия в училищата, детските градини и посещенията в детската ясла е спряна работата на ДЦДМУ и ЦРИУ в Елена и са забранени свижданията в част от социалните и социално-здравните услуги: Центровете за настаняване от семеен тип в с. Илаков рът и гр. Елена, както и в Хосписа.