НОВИНИ
ДО ДНЕС 16 МАРТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ НИТО ПОТВЪРДЕНИ, НИТО СЪМНИТЕЛНИ СЛУЧАИ НА COVID-19.
16.03.2020
 
На днешното заседание Оперативният щаб акцентира върху изпълнението на заповедта на кмета за въвеждане на задължителни мерки по отношение на гражданите, изпитващи симптоми на COVID-19, както и на завръщащи се от чужбина, най-вече от рисковите страни. За тези случаи сигнали могат да се подават не само от компетентните институции, кметове и кметски наместници и здравни медиатори, но и от граждани с цел недопускане укриване на хора, пристигащи от държави с или доказано масово разпространение на вирусното заболяване. Информацията се подава на 24-часовите телефони на Общинския оперативен щаб: 06151 61 43 или 0879 101 383.

Оперативният щаб предупреждава, че при неспазване на разпоредбите за подаване на информация и предприемане на действия, виновните лица ще бъдат санкционирани съгласно българското законодателство – глоба в размер на 5000 лв. при отказ от задължителна изолация и лечение, а ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение и е свързано със смъртни случаи – лишаване от свобода до пет години и глоба от 10 000 до 50 000 лева.

До 29 март със заповед на кмета на общината са въведени ограничителни мерки по отношение на търговските обекти в общината. Заповедта е връчена срещу подпис на собствениците от органите на МВР и те са предупредени, че при неспазването й носят наказателна отговорност. Наблюденията през почивните дни и днес показват, че разпоредбите като цяло се спазват. Повечето от собствениците и отговорниците не допускат струпването на хора и са въвели ограничения за брой клиенти – обслужват едновременно в търговския обект не повече от един-двама. От страна на клиентите също се проявява дисциплина и отговорност.

Оперативният щаб реши да бъдат предупредени собствениците на бензиностанции да затворят обектите към тях, където се предлага кафе и продажба на други стоки. След консултация с РЗИ, Оперативният щаб взе конкретно решение за търговските обекти за бързо хранене. Те могат да работят само при условие, че отворят гише за продажба, без пряк контакт с клиенти, на които храната ще се предлага добре опакована. Достъпът на клиенти в помещенията, в които се приготвя храна е забранен, а продавачите следва задължително да ползват лични предпазни средства – маски и ръкавици.

Силно се препоръчва на собствениците на хотели, семейни хотели, къщи за гости и др. да преустановят, приемането на резервации, а при потвърдени такива, за които няма възможност да бъдат отменени, да спазват строго санитарно-хигиенните изисквания.

Оперативният щаб препоръчва на двете нотариални кантори в града да намалят времето си за консултации и обслужването на граждани да става само в неотложни случаи.

Днес всички социални помощи бяха получени по сметките на имащите право на такива. Това доведе до увеличен поток от хора пред банкоматите в града. Оперативният щаб препоръчва ползването на устройства като банкомати и POS-терминали да става с ръкавици или след предварително дезинфекциране на клавиатурата с мокра антибактериална кърпа. Същото се отнася и за кафе-автоматите, които се ползват усилено след затварянето на заведенията и кафе-сладкарниците.

Пред изпитанието COVID-19 сме изправени всички и всеки трябва да прояви отговорност и дисциплина. Колкото по-стриктно спазваме разпоредбите и мерките, толкова по-бързо ще овладеем ситуацията и ще ограничим разпространението на опасния вирус.