Полезни връзки
www.Елена.bg-Вашият пътеводител в Еленския балкан
Общински съвет - Елена
Новини от Елена
Народно събрание на Република България
Правителство на Република България
Президент на Република България
Областен управител Велико Търново
Национална агенция за приходите
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”
Национално управление по горите
Конституционен съд на Република България
Върховен административен съд на Република България
Делегация на Европейската комисия в България
Национално сдружение на общините в Република България
Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина”
Регионално сдружение на общините „Янтра”
Фондация за реформа в местното самоуправление
Община София
Община Горна Оряховица
Община Лясковец
Община Стражица
Община Свищов
Община Павликени