Търгове и конкурси

Заповед № РД.02.05-617 от 10.10.2017 г. за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделкс земя
10.10.2017

Заповед № РД 02.05-615 от 09.10.2017 г.
09.10.2017

Заповед № РД 02.05-614 от 09.10.2017 г.
09.10.2017

Заповед № РД 02.05-613 от 09.10.2017 г.
09.10.2017

Заповед № РД 02.05-612 от 09.10.2017 г.
09.10.2017

Заповед № РД 02.05-611 от 09.10.2017 г.
09.10.2017