Търгове и конкурси

Обява за удължаване на срока за подаване на документи за заемане на свободно работно място в Център за ранна интервенция на уврежданията
01.12.2017

ЗАПОВЕД № РД.02.05-697 Елена, 14.11.2017г.
14.11.2017

Обява за удължаване на срока за подаване на документи за заемане на свободно работно място в Център за ранна интервенция на уврежданията
07.11.2017

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ
03.11.2017

Заповед № РД.02.05-658 от 2.11.2017 г.
02.11.2017

Заповед № РД.02.05-657 от 1.11.2017 г. - спечелили конкурс за отдаване под наем земеделски земи
01.11.2017