Търгове и конкурси

Заповед № РД.02.05-505 Елена, 10.08.2017 г.
10.08.2017

Заповед № РД.02.05-504 Елена, 10.08.2017 г.
10.08.2017

Заповед № РД.02.05-503 Елена, 10.08.2017 г.
10.08.2017

Заповед № РД.02.05-502 Елена, 10.08.2017 г.
10.08.2017

Заповед № РД.02.05-501 Елена, 10.08.2017 г.
10.08.2017

Община Елена търси
05.07.2017
Община Елена в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена” Договор BG05M9OP001-2.004-0015-С01 финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. търси да назначи специалист на длъжност "Юрист". Задание за длъжността и покана за представяне на техническо приложение можете да изтеглите от тук: Задание Покана


/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg