Търгове и конкурси

О Б Я В Л Е Н И Е
12.03.2018

СЪОБЩЕНИЕ Относно: Промяна в образците на карта за паркиране на хора с трайни увреждания
06.03.2018

Обява за удължаване на срока за подаване на документи за заемане на свободно работно място в Център за ранна интервенция на уврежданията
16.02.2018

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР
15.02.2018

ЗАПОВЕД № РД.02.05-697 Елена, 14.11.2017г.
14.11.2017

Обява за удължаване на срока за подаване на документи за заемане на свободно работно място в Център за ранна интервенция на уврежданията
07.11.2017