Заповеди

ЗАПОВЕД № РД.02.05-503
03.09.2019
  В община Елена е постъпило заявление с рег. № РД.02.15-253/13.08.2019 г. от Сийка ………. Панайотова, Панайот ………….. Панайотов и Пепа ………… Стоянова, собственици на недвижим имот, находящ се на административен адрес: гр. Елена, ул. „Георги Сава Раковски“ № 3. В подаденото заявление собствениците по категоричен начин заявяват желанието си да бъде заличена регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицето Даниел …………. Райков с ЕГН ********** от цитирания по-горе имот. На основание чл.99б от Закона за гражданската регистрация, във връзка с чл.140а от Наредба№ РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е издадена...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-521 - удължено работно време на хранителен магазин с. Руховци
28.08.2019
Заповед № РД.02.05-521

Заповед № РД.02.05-494
15.08.2019
Заповед № РД.02.05-494

Заповед № РД.02.05-473
02.08.2019
Заповед № РД.02.05-473

Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
31.07.2019
Заповед № ПО-09-05

Заповед № РД.02.05-453
26.07.2019
Заповед № РД.02.05-453