Заповеди

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
04.01.2019
Заповед № РД-14-325 от 28.12.2018 г. - земл. с. Каменари Заповед № РД-14-326 от 28.12.2018 г. - земл. с. Тодювци Заповед № РД-14-327 от 28.12.2018 г. - земл. с. Средни колибиЗаповед № РД-14-328 от 28.12.2018 г. - земл. с. Буйновци

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
02.01.2019
Заповед № РД-14-314 от 27.12.2018 г. - земл. с. Дрента Заповед № РД-14-315 от 27.12.2018 г. - земл. гр. Елена Заповед № РД-14-316 от 27.12.2018 г. - земл. с. Руховци Заповед № РД-14-317 от 27.12.2018 г. - земл. с. Костел Заповед № РД-14-318 от 27.12.2018 г. - земл. с. Чакали

Заповед № РД.02.05-788
18.12.2018
Заповед № РД.02.05-788

Заповед № РД.02.05-787
18.12.2018
Заповед № РД.02.05-787

Заповед № РД.02.05-786
18.12.2018
Заповед № РД.02.05-786

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
29.11.2018
Заповед № РД-14-298 - землище с. Палици Заповед № РД-14-299 - землище с. Константин Заповед № РД-14-300 - землище с. Майско