Обявления

Обявление № УТ.01.02-97 / 18.05.2018 г.
22.05.2018

Инвестиционно предложение
30.04.2018

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
24.04.2018

Обявление № УТ.01.02-72 / 11.04.2018 г.
11.04.2018

Обявление № УТ.01.02-71 / 11.04.2018 г.
11.04.2018

Уведомление от Община Елена
05.04.2018