Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. ЕЛЕНА
16.11.2017

Обявление № УТ.01.02-222 / 13.11.2017 г.
14.11.2017

Обявление № УТ.01.02-218 / 08.11.2017 г.
08.11.2017

Обявление № УТ.01.02-217 / 08.11.2017 г.
08.11.2017

Констативен акт
24.10.2017

ОБЯВЛЕНИЕ № УТ.01.02-197/16.10.2017 г.
16.10.2017