ОБЯВИ

ОБЯВА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА
16.08.2019
  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА съобщава, че ще се проведе второ заседание на комисията, назначена на основание чл.37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, на 19.08.2019 г. от 10:30 часа в залата на Общинската служба. инж. ЦВЕТАНКА КЪНЧЕВАНАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ОБЯВА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА
05.08.2019
  Общинска служба по земеделие гр. Елена уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020, че са изготвени предварителните регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата от община Елена. Същите се намират в общинска служба по земеделие гр. Елена. Промени в предварителните регистри могат да се правят до 15.08.2017 г. на основание чл.72, ал.5 от ЗСПЗЗ. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА

Заповед на Министъра на отбраната
04.04.2019
Със заповед № ОХ-307 / 27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 войнишки длъжности за приемане на военна служба в 68 бригада „Специални сили” – военно формирование 32990 в гарнизон Пловдив на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Срокът за подаване на документи е до 18.06.2019 г. във Военно окръжие Велико Търново. Справки и информация на телефон: 062 620400Обява по Заповед № ОХ-307 Приложение 1

Заповед на Министъра на отбраната
27.03.2019
Със заповед № ОХ-234 / 05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част - военно формирование 54800 - гр. София Срок за подаване на документи до 15.05.2019 г. във Военно окръжие Велико Търново. Справки и информация на телефон: 062 620400Заповед № ОХ-234

Заповед на Министъра на отбраната
20.03.2019
Със заповед № ОХ-253 / 11.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Военноморските силите на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Срок за подаване на документи до 25.04.2019 г. във Военно окръжие Велико Търново. Справки и информация на телефон: 062 620400Заповед № ОХ-253

Заповед на Министъра на отбраната
27.02.2019
Със заповед № ОХ-176/ 15.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 185 (сто осемдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Сухопътните войски. Кандидатите трябва да са завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина. Срокът за подаване на документи е до 22.03.2019 г във Военно окръжие - Велико Търново. Справки и информация на телефон: 062 62 04 00Заповед № ОХ-176