ОБЯВИ

Заповед на Министъра на отбраната
04.04.2019
Със заповед № ОХ-307 / 27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 войнишки длъжности за приемане на военна служба в 68 бригада „Специални сили” – военно формирование 32990 в гарнизон Пловдив на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Срокът за подаване на документи е до 18.06.2019 г. във Военно окръжие Велико Търново. Справки и информация на телефон: 062 620400Обява по Заповед № ОХ-307 Приложение 1

Заповед на Министъра на отбраната
27.03.2019
Със заповед № ОХ-234 / 05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част - военно формирование 54800 - гр. София Срок за подаване на документи до 15.05.2019 г. във Военно окръжие Велико Търново. Справки и информация на телефон: 062 620400Заповед № ОХ-234

Заповед на Министъра на отбраната
20.03.2019
Със заповед № ОХ-253 / 11.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Военноморските силите на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Срок за подаване на документи до 25.04.2019 г. във Военно окръжие Велико Търново. Справки и информация на телефон: 062 620400Заповед № ОХ-253

Заповед на Министъра на отбраната
27.02.2019
Със заповед № ОХ-176/ 15.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 185 (сто осемдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Сухопътните войски. Кандидатите трябва да са завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина. Срокът за подаване на документи е до 22.03.2019 г във Военно окръжие - Велико Търново. Справки и информация на телефон: 062 62 04 00Заповед № ОХ-176

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2019 г.
02.01.2019
  І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета от Общински съвет - Елена. Разработването на настоящата Програма е продиктувано не само от нормативните изисквания, но и от необходимостта за усъвършенстване на плановата дейност на общинския съвет и общинската администрация. По своята същност Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при изпълнението й, и може да се актуализира през годината в...

Обява на министъра на отбраната на Република България
24.10.2018
Със заповед № ОХ-787/ 25.09.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 50 войнишки длъжности за приемане на военна служба във формированията от Съвместното командване на силите на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина. Срокът за подаване на документи е до 16.11.2018 г. във Военно окръжие Велико Търново. Справки и информация на телефон: 062 62 04 00Заповед № ОХ-787