Бюджет 2017

Отчет за 09.2017 година
10.10.2017

Информация за изпълнение СЕС 30.06.2017 г.
09.10.2017

Информация за изпълнение на инвестиционна програма 30.06.2017 г.
09.10.2017

Информация за изпълнение на бюджета 30.06.2017 г.
09.10.2017

Актуализирана бюджетна прогноза етап 2
09.10.2017

Отчет за 08.2017 година
18.09.2017