Комуникации
В община Елена има покритие от трите мобилни оператора в България.
Разположени са и точки за достъп до безжичен интернет (wi-fi).