Детски градини

Целодневна детска градина „Радост”

град Елена 5070

улица „Иван Момчилов” №94

телефон: 06151/6436, 06151/6043


Целодневна детска градина „Вяра, Надежда и Любов”

село Беброво 5054

телефон: 0879 144 370


Целодневна детска градина „Щастливо детство”

село Константин 5080

улица „Читалищна” №10

телефон: 0879 989 677


Целодневна детска градина "Приказен свят"

село Майско 5085

улица „Първа” №61

телефон: 0879 989 679
 

Целодневна детска градина "Мир"

село Палици 5083

телефон: 0879 144 300


/assets/IZBORI/Parlamentarni_izbori_2017/2/baner-izbori.jpg