ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 607 гр. Елена, 29.09.2014 г.

Дата на публикуване: 29.09.2014 11:53
На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на  произвеждането на избори за Народно събрание на 05 октомври 2014г., 

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ ПРОДАЖБАТА на алкохолни напитки в магазини, заведения за хранене и питейни заведения, както и употребата им на обществени места в продължение на целия изборен ден - от 0:00 часа  до 24:00 часа на 05 октомври 2014 г. (неделя).
2. ЗАБРАНЯВАМ ПРОВЕЖДАНЕТО на всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред в продължение на целия изборен ден - от 0:00 часа  до 24:00 часа на 05 октомври 2014 г. (неделя).

Заповед №РД.02.05-607 /.pdf/