ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Годишен отчет 2019 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
28.02.2020
  Годишен отчет 2019 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Годишен отчет 2018 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
13.03.2019
Годишен отчет 2018 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Регистър на сдруженията на собствениците
10.12.2018
Регистър на сдруженията на собствениците /формат.pdf/

Годишен отчет 2017 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
09.04.2018

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
11.09.2017

Регистър на заявените искания за финансиране
22.10.2015
Регистър на заявените искания за финансиране