Общински детски комплекс

Общински детски комплекс гр. Елена обитава стара възрожденска сграда на два етажа на ул. Йеромонах Йосиф Брадати №36. Като обслужващо звено в сферата на образованието е наследник на традициите останали от бившия Център за работа с деца. В него децата развиват образователните, творческите и физически наклонности и участват в работата на извънучилищни форми, като кръжоци, школи, клубове и др. За осмисляне на свободното време на учениците избрали да развиват своя творчески потенциал, работят учители подкрепящи искрено тази кауза. Общински детски комплекс гр. Елена се посещава ежегодно от близо 140 деца, посещаващи 8 постоянни и 2 временни групи за работа през ваканциите. Характерни дейности се развиват в кръжока по Живопис, Приложни изкуства - дърворезба и флористика, Краезнание и етнография, Вокална група "Весели звънчета", Състав за модерен балет "Кадифе", Състав за модерни танци "Вива", Състав за български народни танци "Балкански ритми". През годините участниците в различните извънучилищни форми печелят много награди от общински, национални и международни конкурси, фестивали и състезания.

Адрес:
град Елена 5070
улица „Йеромонах Йосиф Брадати” №36
телефон: 06151/4671
Facebook: Общински детски комплекс
 

 

  1. Основна рубрика: Образование
  2. Общински детски комплекс - Текуща страница
  3. Училища
  4. Детски градини