Избори за НС -04.04.2021


03.04.2021
Уведомяваме Ви, че в Община Елена секция № 041300002, ул. „Йеромонах Йосиф Брадати” № 36 – бивш Общински детски комплекс, е определена за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването. В деня на изборите – 04 април 2021 г. в общинска администрация ще бъде осигурен специализиран автомобил за извозване на желаещите до и от горепосочената секция. Заявки могат да се подават...

31.03.2021
ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ Съгласно Заповед № РД.02.05-233/26.03.2021 г. на кмета на общината е утвърден следният ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ: На 03.04.2021 г. (събота) в сградата на Община Елена: 14.00 часа: Направление: гр. Елена - с. Беброво; 14.10 часа: Направление: гр. Елена - с. Константин; 14.25 часа: Направление: гр. Елена - с. Майско; 14.40 часа: Направление: гр. Елена -...


25.03.2021
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 г. Районната избирателна комисия (РИК) – Велико Търново ще проведе онлайн обучение на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК) на следните дати: - на 27 март 2021 г. (събота) от 15:00 ч. - на 30 март 2021 г. (вторник) от 15:00 ч. Линк към обучението ще бъде обявен...