Бюджет 2020


17.11.2020
Тримесечен отчет за касово изпълнение към 30.06.2020 г. Обяснителна записка - капиталови разходи Обяснителна записка - СЕС Обяснителна записка - бюджет Разчет за финансиране на капиталови разходи Своден разчет за финансиране на капиталови разходи

16.11.2020
Месечен отчет Месечен отчет - ДЕС Месечен отчет - ДМП Месечен отчет - К33 Месечен отчет - КСФ Месечен отчет - РА Справка просрочия