Бюджет 2020

Месечен отчет 09.2020 година
13.10.2020
Месечен отчетМесечен отчет - ДЕСМесечен отчет - ДМПМесечен отчет - К33Месечен отчет - КСФМесечен отчет - РАСправка просрочия

Месечен отчет 08.2020 година
23.09.2020
Месечен отчетМесечен отчет - ДЕСМесечен отчет - ДМПМесечен отчет - К33Месечен отчет - КСФМесечен отчет - РАСправка просрочия

Месечен отчет 07.2020 година
12.08.2020
Месечен отчетМесечен отчет - ДЕСМесечен отчет - ДМПМесечен отчет - К33Месечен отчет - КСФМесечен отчет - РАСправка просрочия

Тримесечен отчет за касово изпълнение към 30.06.2020
10.08.2020
Тримесечен отчет за касово изпълнение към 30.06.2020 г.Обяснителна записка - капиталови разходиОбяснителна записка - СЕСОбяснителна записка - бюджетРазчет за финансиране на капиталови разходиСводен разчет за финансиране на капиталови разходи

Месечен отчет 06.2020 година
17.07.2020
Месечен отчет Месечен отчет - ДЕС Месечен отчет - ДМП Месечен отчет - К33 Месечен отчет - КСФ Месечен отчет - РА Справка просрочия

Месечен отчет 05.2020 година
20.06.2020
Месечен отчет Месечен отчет - ДЕС Месечен отчет - ДМП Месечен отчет - К33 Месечен отчет - КСФ Месечен отчет - РА Справка просрочия