Бюджет 2020

Месечен отчет 05.2020 година
20.06.2020
Месечен отчет Месечен отчет - ДЕС Месечен отчет - ДМП Месечен отчет - К33 Месечен отчет - КСФ Месечен отчет - РА Справка просрочия

Месечен отчет 04.2020 година
15.05.2020
Месечен отчетМесечен отчет - ДЕСМесечен отчет - ДМПМесечен отчет - К33Месечен отчет - КСФМесечен отчет - РАСправка просрочия

Тримесечен отчет за касово изпълнение към 31.03.2020
15.05.2020
Тримесечен отчет за касово изпълнение към 31.03.2020 г.Обяснителна записка - капиталови разходиОбяснителна записка - СЕСОбяснителна записка - бюджетОтчет капиталови разходиОтчет капиталови разходи по обекти

Месечен отчет 03.2020 година
15.04.2020
Месечен отчет Месечен отчет - ДЕС Месечен отчет - ДМП Месечен отчет - К33 Месечен отчет - КСФ Месечен отчет - РА Справка просрочия

Месечен отчет 02.2020 година
18.03.2020
Месечен отчет Месечен отчет - ДЕС Месечен отчет - ДМП Месечен отчет - К33 Месечен отчет - КСФ Месечен отчет - РА Обяснителна записка просрочени вземания и задължения Справка просрочия

Месечен отчет 01.2020 година
21.02.2020
Месечен отчет Месечен отчет - ДЕС Месечен отчет - ДМП Месечен отчет - К33 Месечен отчет - КСФ Месечен отчет - РА Справка просрочия