Бюджет 2022

04.05.2022
Решение № 64 / 28.04.2022 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена (приложение № 1, приложение № 3) Решение № 63 / 28.04.2022 г. относно допълване на т. 2 от Приложение № 5 (списък на длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи) към Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена относно...