Съобщения за местни данъци и такси


09.09.2022
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ на община Елена, стая 119 за връчване на Акт за установяване на задължения. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32...

16.05.2022
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ на община Елена, стая 119 за връчване на Акт за установяване на задължения. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32...

08.03.2022
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ  по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ на община Елена, стая 119 за връчване на Акт за установяване на задължения. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал.6...

15.12.2021
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ на община Елена, стая 119 за връчване на Акт за установяване на задължения. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал.6...

28.10.2021
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ  по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ на община Елена, стая 119 за връчване на Акт за установяване на задължения. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал.6...

27.10.2021
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ  по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ на община Елена, стая 119 за връчване на Акт за установяване на задължения. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32 ал.6...