Избори за Европейски Парламент 2014


15.05.2014
ЗАПОВЕД  № РД.02.05-258гр. Елена, 15.05.2014 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., РАЗПОРЕЖДАМ:1. ЗАБРАНЯВАМ ПРОДАЖБАТА...

15.05.2014
Община ЕЛЕНА уведомява членовете на секционните избирателни комисии, за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г., че на 19 май 2014г. (понеделник) от 14,00 часа в Голямата зала на общинска администрация Елена ще се проведе обучение. Обучението е задължително за председателите, заместник председателите и секретарите на  секционните избирателни комисии. Желателно е да присъстват всички членове на комисиите....

14.05.2014
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (чл.39, ал.1 от ИК)Секция 001, Секция 002, Секция 003, Секция 004, Секция 005, Секция 006, Секция 011, Секция 016, Секция 017, Секция 018, Секция 020, Секция 021 - с. Долни Марян, Секция 021 - с. Марян, Секция 026,

28.04.2014
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 181, ал. ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., с цел създаване на ред, синхрон и равнопоставеност при провеждане на предизборните събрания и...

24.04.2014
ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 213гр. Елена, 24.04.2014 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181-186 от Изборния кодекс, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., НАРЕЖДАМ:І. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни...

24.04.2014
                             ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)      за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България                             (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)    Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО,     община ЕЛЕНА,    населено място С.КАМЕНАРИ,                                   секция № 017    Адрес на избирателната секция: с. Каменари - Ритуална зала                     ----------------------------------------------------                                            Име                     ----------------------------------------------------                             Кристофър Гарууд Грийнуел                             Саймън Лий Силкок                     Кмет/кметски наместник:                          Секретар:Секция 017