Бюджет 2019

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2019 година
23.09.2020
Решение № 116 / 27.08.2020 г. относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2019 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2019 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2019 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2019 г. (изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4-стр.1-11, приложение № 4-стр.12-13, приложение № 4-стр.14, приложение № 5, приложение № 6, приложение №14, протокол от обществено обсъждане)

Тримесечен отчет за касово изпълнение към 31.12.2019
13.04.2020
Тримесечен отчет за касово изпълнение към 31.12.2019 г. Обяснителна записка - капиталови разходи Обяснителна записка - СЕС Обяснителна записка - МДТ Обяснителна записка - бюджет Отчет капиталови разходиОтчет капиталови разходи по обекти

Отчет за 2019 година - транспорт
26.03.2020

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
09.03.2020
Анализ за 2019 година

Месечен отчет 12.2019 година
15.01.2020
Месечен отчет Месечен отчет - ДЕС Месечен отчет - ДМП Месечен отчет - К33 Месечен отчет - КСФ Месечен отчет - РА Справка просрочия

Месечен отчет 11.2019 година
16.12.2019
Месечен отчетМесечен отчет - ДЕСМесечен отчет - ДМПМесечен отчет - К33Месечен отчет - КСФМесечен отчет - РАСправка просрочия