ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2016

05.10.2016
Отностно: Информационен лист за национален референдум, насрочен за 06 ноември 2016 година.Писмо Областен УправителИнформационен лист референдум

03.10.2016
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 181, ал. ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г., с цел създаване на ред, синхрон и равнопоставеност при провеждане на предизборните събрания и митинги,...

28.09.2016
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181-186 от Изборния кодекс, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г., НАРЕЖДАМ: І. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие...