Население

Дата на публикуване: 06.11.2012 13:55
Общият брой на населението на община Елена е 10 522 души, в това число 5193 мъже и 5329 жени. До 18- годишна възраст са 16% от всички. В трудоспособна възраст са 59%, а в пенсионна - 25% тоест, възрастовата структура на населението в община Елена е регресивна.
Разпределението на населението по образователна степен показва, че най-голям дял от общото население заемат лицата със средно образование около 38 %, основно образование – 28 %, с висше – 7.5 %.

Данни за населението от преброяването през 2011 може да видите от сайта на  НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

  1. Население - Текуща страница