Избори за НС -11.07.2021


08.07.2021
Уведомяваме Ви, че в Община Елена секция № 041300002, ул. „Йеромонах Йосиф Брадати” № 36 – бивш Общински детски комплекс, е определена за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването. В деня на изборите – 11 юли 2021 г. в общинска администрация ще бъде осигурен специализиран автомобил за извозване на желаещите до и от горепосочената секция. Заявки могат да се подават...

06.07.2021
ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ Съгласно Заповед № РД.02.05-468/02.07.2021 г. на кмета на общината е утвърден следният ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ: На 10.07.2021 г. (събота) в сградата на Община Елена: 14.00 часа: Направление: гр. Елена - с. Беброво; 14.10 часа: Направление: гр. Елена - с. Константин; 14.25 часа: Направление: гр. Елена - с. Майско; 14.40 часа: Направление: гр. Елена -...

05.07.2021
На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на  произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г., РАЗПОРЕЖДАМ: 1. ЗАБРАНЯВАМ ПРОДАЖБАТА на алкохолни напитки в магазини, заведения за хранене и питейни заведения, както и употребата...


01.07.2021
Община Елена и Районна избирателна комисия – Велико Търново организират на 06 юли 2021 г. (вторник) от 9:00 ч. до 16:30 ч. във фоайето на общинската администрация пробно гласуване с машина, за всички избиратели във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. ОЧАКВАМЕ ВИ!

01.07.2021
                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА                           от избирателните списъци в изборите за народни представители                                                на 11 юли 2021 г.                                                (чл.39, ал.1 ИК)                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)          за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО                Община ЕЛЕНА          секция № 001                            населено място ГР.ЕЛЕНА          адрес на избирателна секция ул. "Иларион Макариополски" № 13-Обреден дом          -----------------------------------------------------------------------------------------------                                                    Име на избирателя          -----------------------------------------------------------------------------------------------                       АНТОАНЕТА                     СЛАВОВА                       БОНЕВА                       ВЕСЕЛИНА                      ДИМИТРОВА                     СЛАВОВА                       ГЕОРГИ                        БОЯНОВ                        КОСТАДИНОВ                       ДАНИЕЛ                        ДАНИЕЛОВ                      ЙОРДАНОВ                       ДАНИЕЛ                        ПЕНЧЕВ                        ЙОРДАНОВ                      ...