Общ устройствен план


Наименование Брой тегления
Записка към ОУП.pdf 110 Изтегли документ с име "Записка към ОУП.pdf"
Общ устройствен план - фрагмент град Елена с мащаб 1:5000.pdf 287 Изтегли документ с име "Общ устройствен план - фрагмент град Елена с мащаб 1:5000.pdf"
Приложение 1А - Правила и нормативи за устройство и застрояване.pdf 126 Изтегли документ с име "Приложение 1А - Правила и нормативи за устройство и застрояване.pdf"
Приложение 1Б - специфични режими Културно изторическо наследство.pdf 106 Изтегли документ с име "Приложение 1Б - специфични режими Културно изторическо наследство.pdf"
Общ устройствен план на Община Елена с мащаб 1:25000.pdf 415 Изтегли документ с име "Общ устройствен план на Община Елена с мащаб 1:25000.pdf"