Бюджет 2018


21.10.2019
Одитен доклад Сметна палата    Отчет касово изпълнение Отчет приходи и разходи    Баланс 2018   Обяснителна записка бюджет   Обяснителна записка капиталов разходи   Обяснителна записка СЕС  Решение Общински съвет

03.07.2019
Решение № 73 / 27.06.2019 г. относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2018 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2018 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2018 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г. приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение...

27.03.2019
Отчет 2018 година - транспорт

06.03.2019
Анализ на финансовото състояние на Община Елена през 2018 година

13.02.2019
Тримесечен отчет за касово изпълнение към 31.12.2018 г. Своден отчет за капиталови разходи по обектиСводен отчет за капиталови разходи Обяснителна записка бюджет Обяснителна записка капиталови разходи Обяснителна записка МДТОбяснителна записка СЕС

13.01.2019
 Месечен отчет 12.2018 година