Регистри

 Регистър на минималните и държавните помощи

 

Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи


Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - община елена - 2020 година

Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - община елена - 2019 година
Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - община елена - 2018 година

 

Регистрирани технически паспорти 


Регистрирани технически паспорти 2020 година

Регистрирани технически паспорти 2019 година
Регистрирани технически паспорти 2018 година  

Издадени разрешения за строеж


Издадени разрешения за строеж 2020 година

Издадени разрешения за строеж 2019 година
Издадени разрешения за строеж 2018 година


Регистър на заповеди и решения за допускане на пуп и техните изменения


Регистър на заповеди и решения за допускане на пуп и техните изменения 2020 година
Регистър на заповеди и решения за допускане на пуп и техните изменения 2019 година


Регистър на одобрени преписки


Регистър на одобрени преписки 2020 година
Регистър на одобрени преписки 2019 година


Наименование Брой тегления
Регистър на минималните и държавните помощи 2021 г. 114 Изтегли
Регистър на таксиметровите превозвачи.pdf 339 Изтегли
Регистър за търговските дружества с общинско участие.pdf 392 Изтегли