Общинска администрация

Дата на публикуване: 06.11.2012 07:55
Общинска администрация Елена е основната институция в предлагането на административни услуги за гражданите. Тук можете да намерите информация за структурата, функционирането и важни документи на Община Елена.

Чрез постепенно развитие на интернет-услугите се надяваме да бъдем в помощ на все по-широк кръг от граждани.