План за интегрирано развитие на община Елена


04.06.2021
Четвъртък, 27.05.2021 г. от 14:30 ч. в 211 зала на общинска администрация в гр.Елена. Христо Захариев от Община Елена представи участниците в срещата и темите на фокус групата. Той накратко разясни, какво представлява плана за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО Елена), целите и задачите на настоящата среща. Ивайло Асенов – външен експерт започна с покана за участие към присъстващите в залата, като помоли всеки взел думата...

04.06.2021
Четвъртък, 27.05.2021 г. от 09:30 ч. в 101 зала на общинска администрация в гр.Елена. На срещата присъстваха представители на стопански и нестопански организации, работещи в областта на туризма, занаятчии, производител на вино, общински служители, както и външните експерти за подготовка на плана за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО Елена). Христо Захариев от Община Елена представи целта на фокус групата и присъстващите в залата, след което предостави...

03.06.2021
Сряда, 26.05.2021 г. от 14:30 ч. в 101 зала на общинска администрация в гр.Елена. На срещата присъстваха преработвател на земеделски и горски продукти, представители на МИГ „Елена и Златарица“, общински служители, както и външните експерти за подготовка на плана за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО Елена). Христо Захариев от Община Елена представи целта на фокус групата и присъстващите в залата, след което предостави думата на външния...

03.06.2021
Сряда, 26.05.2021 г. от 9:30 ч. в 101 зала на общинска администрация в гр. Елена. На срещата присъстваха 15 души - представители на селското и горското стопанство. Начало на срещата даде Христо Захариев – представител на Община Елена, който на кратко запозна присъстващите с целта и задачите на фокус групата. Обясни на аудиторията какво представлява плана за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО Eлена) и какъв е...

01.06.2021
Четвъртък, 20.05.2021 г. от 14:30 ч. в 101 зала на общинска администрация в гр.Елена. На срещата присъстваха 17 души: треньори на спортни клубове, спортуващи младежи и ученици, директори на училища, представители на библиотеката, школата по изкуства, центъра за подкрепа на личностното развитие, както и външните експерти за подготовка на плана за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО Елена). Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ в община...

01.06.2021
Четвъртък, 20.05.2021 г. от 9:30 ч. в 101 зала на общинска администрация в гр. Елена. На срещата присъстваха 30 души, от които кметове и кметски наместници, главният архитект на община Елена, представители на дирекции от Община Елена. Срещата откри Христо Захариев – директор на дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и сътрудничество“ в община Елена, който  представи накратко целите и участниците във фокус групата, какво представлява...