План за интегрирано развитие на община Елена

13.12.2021
На основание чл. 20, ал.1, и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Община Елена  организира публично обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Елена (ПИРО) 2021-2027 г. Публичното обсъждане ще се проведе на 29 декември 2021 г. (сряда) от 14:00 часа в  зала 101 (западен вход) на общинска администрация гр. Елена, ул.“Ил. Макариополски“ № 32. Проектът на План за интегрирано...

06.12.2021
Вторник, 19.10.2021 г. от 14:30 ч. зала 101 на общинска администрация гр. Елена. Ивайло Асенов – външен консултант започна с това, че в рамките на тази среща трябва да се представят резултатите от социално-икономическия анализ на територията на община Елена и да се направи избор на проекти и дейности, които да се заложат в ПИРО за периода 2021 – 2027 г. Анализът е направен на база...

01.10.2021
Петък  24.09.2021 г. от 13:00 ч. зала 211 на общинска администрация гр. Елена. Г- н Захариев, продължи със зачитането на проектите, направените бележки от консултантите по отношение на необходимите данни за измерване на индикаторите.   Проект: „Ремонт на три улици по 250 м. всяка в с. Тодювци; ремонт  на 600 м. улица в с. Търкашени на стойност 600 000 лв.“ Коментар от консултантите: Тук трябва да се даде...