Местни избори 2015

Обръщение на пресцентъра на МВР
20.10.2015
Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден 25 октомври 2015 година и за произвеждания на 25 октомври национален референдум.В седмицата преди произвеждането на изборите и на националния референдум е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност" е създала следната...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-692 гр. Елена, 20.10.2015 г.
19.10.2015
На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на  произвеждането на избори за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.,РАЗПОРЕЖДАМ:1. ЗАБРАНЯВАМ ПРОДАЖБАТА на алкохолни напитки в магазини, заведения за хранене и питейни заведения, както и употребата им на обществени места в продължение на целия изборен ден - от 00:00 часа  до 24:00 часа на 25 октомври 2015 г. (неделя).2. ЗАБРАНЯВАМ ПРОВЕЖДАНЕТО на всякакви масови...

Договори на политически партии за предизборната кампания
18.10.2015
Договори на политически партии /.pdf/

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
13.10.2015
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦАот избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.(чл.39, ал.1 от ИК)(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,         населено място ГР.ЕЛЕНА,                                                           секция № 001         адрес на избирателна секция гр. Елена, ул."Иларион Макариополски" № 13 - Обреден дом         -----------------------------------------------------------------------------------------------                                       Собствено, бащино и фамилно име         -----------------------------------------------------------------------------------------------         АДЕЛИНА              ИВАНОВА              ЛЕДЕР         АНКА                 СТОЯНОВА             АЛЕКСАНДРОВА         БОЯН                 МЛАДЕНОВ             ВАСИЛЕВ         ВЕСЕЛИНА             ДИМИТРОВА            СЛАВОВА         ДАНИЕЛ               ПЕНЧЕВ               ЙОРДАНОВ         ЕМИЛИЯ               ПЕТКОВА              ХРИСТОВА         ЖАНА                 ИЛИЕВА               МИХАЙЛОВА         ЙОРДАНКА             НИКОЛОВА             ЙОРДАНОВА         КИРИЛ                ЛЮБОМИРОВ            ИВАНОВ         МАРГАРИТА            ИВАНОВА              ГЕОРГИЕВА         МИШО                 ПЕТКОВ               НИКОЛОВ         НЕДЯЛКО              СТЕФАНОВ             ИВАНОВ         НИКИФОР              ЙОРДАНОВ             НИКИФОРОВ         ПАВЛИНА              ПЕТКОВА              РИХТЕР         РОЗА                 МИХАЙЛОВА            МИХАЙЛОВА         СЕРГЕЙ               ДИМИТРОВ            ...

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
13.10.2015
                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум                                              на 25 октомври 2015 г.                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,         секция № 001   населено място ГР.ЕЛЕНА         адрес на избирателна секция гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 13 - Обреден дом         -----------------------------------------------------------------------------------------------                                                  Име на гласоподавателя         -----------------------------------------------------------------------------------------------                   1. КИРИЛ                ЛЮБОМИРОВ            ИВАНОВ                   2. МАРГАРИТА            ИВАНОВА              ГЕОРГИЕВА                   3. НЕДЯЛКО              СТЕФАНОВ             ИВАНОВ                   4. НИКИФОР              ЙОРДАНОВ             НИКИФОРОВ                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум                                              на 25 октомври 2015 г.                          (чл.39, ал.1 от...

Информационно-разяснителна кампания
11.10.2015
Информационните брошури, листовки, както аудио и видео клиповете са свободни за достъп на интернет страницата на Централната избирателна комисия в секция „Разяснителна кампания“ с линк.