Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 01.09.2020 00:00

Община Елена предоставя следните електронни административни услуги чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги. Услугите можете да получите, като използвате квалифициран електронен подпис (КЕП).


 
 
Административни услуги „Зелена система“


Административни услуги "Кадастър"


Административни услуги "Контрол по строителството"


Административни услуги "Местни данъци и такси"


Административни услуги "Селско стопанство и екология"


Административни услуги "Социални дейности"


Административни услуги "Транспорт"

2069  Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
2070  Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
2103  Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"


Административно-технически услуги Общинска собственост


Административно-технически услуги Устройство на територията


Правни и административно-технически услуги


Достъпност, публичност и прозрачност

2. Предоставяне на достъп до обществена информация 
 

Избори 2021 година

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборитена 14 ноември 2021 г.
910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
910008 Подаване на Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.