Местни избори 2015
Информационно-разяснителна кампания
11.10.2015
Информационните брошури, листовки, както аудио и видео клиповете са свободни за достъп на интернет страницата на Централната избирателна комисия в секция „Разяснителна кампания“ с линк.