Информационно-разяснителна кампания

Дата на публикуване: 11.10.2015 21:00
Информационните брошури, листовки, както аудио и видео клиповете са свободни за достъп на интернет страницата на Централната избирателна комисия в секция „Разяснителна кампания“ с линк.