СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Дата на публикуване: 13.10.2015 21:05
                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 001   населено място ГР.ЕЛЕНА

         адрес на избирателна секция гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 13 - Обреден дом

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. КИРИЛ                ЛЮБОМИРОВ            ИВАНОВ
                   2. МАРГАРИТА            ИВАНОВА              ГЕОРГИЕВА
                   3. НЕДЯЛКО              СТЕФАНОВ             ИВАНОВ
                   4. НИКИФОР              ЙОРДАНОВ             НИКИФОРОВ


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 002   населено място ГР.ЕЛЕНА

         адрес на избирателна секция гр. Елена, ул."Й.Й.Брадати" № 36 - Общински детски комплекс

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ГЕОРГИ               СТОЯНОВ              ГЕОРГИЕВ
                   2. ИВАН                 ИВАНОВ               ПЕТРОВ
                   3. ИВАН                 ПЕТКОВ               ИВАНОВ
                   4. КРАСЕН               ПЕТРОВ               НЕДЯЛКОВ
                   5. МАРИЯ                НЕДЕВА               ДЖАНФЕЗОВА
                   6. НИКОЛА               ИВАНОВ               ИВАНОВ
                   7. НИКОЛИНКА            ВАСИЛЕВА             НИКОЛОВА
                   8. НИНА                 ДИМИТРОВА            ЦОНЧЕВА
                   9. ПЕНКА                ИЛИЕВА               СТОЯНОВА
                  10. РОСИЦА               ИВАНОВА              СТОЯНОВА
                  11. РУМЕН                БОРИСЛАВОВ           РАДНЕВ
                  12. РУМЕН                ДИМИТРОВ             ПЕТКОВ
                  13. СТЕФКА               ПЕТРОВА              ИВАНОВА
                  14. СТЕФКА               СТОЯНОВА             ГЕОРГИЕВА
                  15. СТОЯН                САВОВ                СТОЯНОВ
                  16. СТОЯН                ХРИСТОВ              СТОЯНОВ


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 003   населено място ГР.ЕЛЕНА

         адрес на избирателна секция гр. Елена, ул."Иларион Макариополски" № 5 - Клуб на пенсионера

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. АЛЕКСАНДРИНА         СТЕФАНОВА            ЧЕНКОВА
                   2. ВАЛЕНТИН             ЮЛИЯНОВ              КРЪСТЕВ
                   3. ГЕОРГИ               СТОЯНОВ              ДЖУРОВ
                   4. ГЮРСЕЛ               АДЕМОВ               ЯКЪБОВ
                   5. ДЕСИСЛАВА            ХРИСТОВА             РУСЕВА
                   6. ДИМИТЪР              КОСТОВ               ВАСИЛЕВ
                   7. ЗДРАВКА              КРЪСТЕВА             СТОЯНОВА
                   8. ИВАН                 ТОДОРОВ              ИВАНОВ
                   9. ИВАНКА               ВАСИЛЕВА             ЧУКАНОВА
                  10. ЙОРДАН               ПЕТКОВ               ЧУКАНСКИ
                  11. ЙОРДАН               СТЕФАНОВ             ВАСИЛЕВ
                  12. ЙОРДАНКА             ЙОРДАНОВА            ИВАНОВА
                  13. МАРИАНА              ХРИСТОВА             БЪЧВАРОВА
                  14. НАТАЛИЯ              МИРОСЛАВОВА          ЙОРДАНОВА
                  15. ПЕТКО                ЙОРДАНОВ             ПЕНЧЕВ
                  16. РУМЕН                ИВАНОВ               НИКОЛОВ
                  17. СТЕФАН               КИРИЛОВ              ИВАНОВ
                  18. СТЕФАН               СТЕФАНОВ             ЧУКАНОВ


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 004   населено място ГР.ЕЛЕНА

         адрес на избирателна секция гр. Елена, ул."Иларион Макариополски" № 4 - Синдикален дом

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. АНЕТА                КРАСИМИРОВА          НИКОЛОВА
                   2. ВАЛЕНТИНА            СТЕФАНОВА            МИРЧЕВА
                   3. ВАСИЛ                НЕНЧЕВ               НЕДЕВ
                   4. ВИЛДАН               ВЕЛИЕВА              ЧАПКЪНОВА
                   5. ИВАН                 ДИМИТРОВ             ИВАНОВ
                   6. ЙОРДАН               ДИМИТРОВ             ЯНАКИЕВ
                   7. ЙОРДАН               КОСТАДИНОВ           БОНЕВ
                   8. МАРИЙКА              ТОДОРОВА             ТРУХЧЕВА
                   9. МИТКО                ИВАНОВ               ЯНКОВ
                  10. СВЕТЛОЗАР            ВАСИЛЕВ              РАДИОНОВ
                  11. СТЕФКА               СТЕФАНОВА            ДРАГНЕВА
                  12. ТОДОР                ДИМИТРОВ             ТРУХЧЕВ
                  13. ТОДОР                НИКОЛОВ              ВАСИЛЕВ
                  14. ЯСЕН                 АСЕНОВ               ГЕОРГИЕВ


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 005   населено място ГР.ЕЛЕНА

         адрес на избирателна секция гр. Елена, ул."Арх.Йордан Миланов" № 4 - бивша ЦДГ "Радост"

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ДИМИТЪР              НИКОЛАЕВ             ИВАНОВ
                   2. ИСМАИЛ               ОСМАНОВ              ИСОВ
                   3. КОЛЬО                АЛЕКСАНДРОВ          МАЙСТОРОВ
                   4. МАРИЯНА              ИВАНОВА              ГУНЕВА
                   5. РОСИЦА               ЙОРДАНОВА            ХРИСТОВА
                   6. СТОЯН                СТОЯНОВ              ДРАГОСТИНОВ
                   7. ХАСИЕ                ТАХИРОВА             ИСОВА


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 006   населено място ГР.ЕЛЕНА

         адрес на избирателна секция гр. Елена, ул."Арх.Йордан Миланов" № 4 - бивша ЦДТ "Радост"

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. АХМЕР                ДЖАВИДОВ             ФЕРАДОВ
                   2. ГЕОРГИ               КРАСИМИРОВ           ДЮЛГЕРОВ
                   3. ДАНКА                НИКОЛОВА             ПЕТКОВА
                   4. ДЕНИС                ФЕДЕВ                ДЕРВИШЕВ
                   5. ЕМИЛ                 СТОЯНОВ              КОСТАДИНОВ
                   6. ИВАН                 ДИМИТРОВ             ПЕТКОВ
                   7. ИВАН                 СТОЙКОВ              ИВАНОВ
                   8. ЙОРДАН               ХРИСТОВ              АРНАУДОВ
                   9. КОСТАДИН             СТОЯНОВ              ДРАГАНОВ
                  10. МАРГАРИТА            ИВАНОВА              ДЮЛГЕРОВА
                  11. ПЛАМЕН               АЛЕКСАНДРОВ          СТОЯНОВ
                  12. СТАНА                ЖЕЛЯЗКОВА            НИКОЛОВА
                  13. СТОЯН                ИВАНОВ               ТОНЧЕВ
                  14. ТОДОР                МИРОСЛАВОВ           ВЕЛЕВ
                  15. ФЕРАД                ДЖАВИДОВ             ФЕРАДОВ
                  16. ХРИСТО               СТОИЛОВ              РАЧЕВ
                  17. ЦАНКА                НИКОЛОВА             МИНДИЗОВА


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 012   населено място С.БОЙКОВЦИ

         адрес на избирателна секция с. Бойковци - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ДЖЕВДЕТ              ЮСЕИНОВ              МУСТАФОВ


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 013   населено място С.НЕШЕВЦИ

         адрес на избирателна секция с. Буйновци - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ИВАН                 НИКОЛОВ              ДИМИТРОВ


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 015   населено място С.ГОРНИ КРАЙ

         адрес на избирателна секция с. Дрента - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ПЕТРАНА              ПЕТРОВА              СТОЯНОВА


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 016   населено място С.ИЛАКОВ РЪТ

         адрес на избирателна секция с. Илаков рът - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. АДИ                  АСЕНОВ               АНГЕЛОВ
                   2. ВЕНЦИСЛАВ            ВАСИЛЕВ              ДИМИТРОВ
                   3. ДИМИТЪР              ВИОЛЕТОВ             НАЙДЕНОВ
                   4. ЗЕФИРА               ГРИГОРОВА            ВАСИЛЕВА
                   5. ИВА                  ВАСИЛЕВА             СТОЙКОВА
                   6. ИВАН                 МИТОВ                МИТОВ
                   7. КРАСИМИР             СИМЕОНОВ             ТОДОРОВ
                   8. ЛАЗАР                МИТОВ                ИВАНОВ
                   9. ЛЕВЕНТ               НИЯЗИ                САЛИМОВ
                  10. МИРЕЛА               КОЛЕВА               ДЕНЧЕВА
                  11. НАДЕЖДА              АЛЕКСАНДРОВА         МАРИНОВА
                  12. НИКОЛАЙ              ПЕТРОВ               АЛЕКСАНДРОВ
                  13. РОСИЦА               ФАНКОВА              ХРИСТОВА
                  14. СТАНЧО               ДИМОВ                ДИМОВ
                  15. СТЕФКА               НИКОЛОВА             СТЕФАНОВА
                  16. ТОДОР                ЛИДИЕВ               БАНЧЕВ


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 018   населено място С.КОНСТАНТИН

         адрес на избирателна секция с. Константин - Салона в кметството

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. КРЕМЕНА              ИВАЙЛОВА             КОЛЕВА
                   2. ХРИСТО               АНАСТАСОВ            ДАСКАЛОВ
                   3. ХРИСТО               ЙОРДАНОВ             СТОЙКОВ


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 019   населено място С.КОСТЕЛ

         адрес на избирателна секция с. Костел - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. МАРИН                ТОДОРОВ              МАРИНОВ
                   2. САШКА                ХРИСТОВА             МАРИНОВА
                   3. ТЕОДОРА              МАРИНОВА             МАРИНОВА


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 020   населено място С.МАЙСКО

         адрес на избирателна секция с. Майско - Кметство - I-ви етаж

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ГАЛИНА               СТОЯНОВА             ЯНКОВА


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 021   населено място С.МАРЯН

         адрес на избирателна секция с. Марян - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. МАРИО                ИВАНОВ               САВОВ


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 023   населено място С.ПАЛИЦИ

         адрес на избирателна секция с. Палици - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. МАРИАНА              ГЕОРГИЕВА            ДИЧЕВА


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 025   населено място С.РАЮВЦИ

         адрес на избирателна секция с. Средни колиби - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ДАНИЕЛА              ДИМИТРОВА            ГАВРАИЛОВА


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 026   населено място С.БЕЙКОВЦИ

         адрес на избирателна секция с. Тодювци - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. АТАНАС               ЖЕЧЕВ                АТАНАСОВ


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 026   населено място С.ВЕСЕЛИНА

         адрес на избирателна секция с. Тодювци - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ВАЛЕНТИНА            СИМЕОНОВА            ХРИСТОВА
                   2. ЛЮДМИЛ               ВЕСЕЛИНОВ            БУРУЛЯНОВ


                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
                                              на 25 октомври 2015 г.
                          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Община ЕЛЕНА,
         секция № 029   населено място С.ВЪРЗИЛКОВЦИ

         адрес на избирателна секция с. Яковци - Клуб на с. Яковци

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Име на гласоподавателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. ДИМИТЪР              КЪНЧЕВ               ВЪЛЧЕВ