СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Дата на публикуване: 13.10.2015 21:10
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място ГР.ЕЛЕНА,                                                           секция № 001
         адрес на избирателна секция гр. Елена, ул."Иларион Макариополски" № 13 - Обреден дом

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АДЕЛИНА              ИВАНОВА              ЛЕДЕР
         АНКА                 СТОЯНОВА             АЛЕКСАНДРОВА
         БОЯН                 МЛАДЕНОВ             ВАСИЛЕВ
         ВЕСЕЛИНА             ДИМИТРОВА            СЛАВОВА
         ДАНИЕЛ               ПЕНЧЕВ               ЙОРДАНОВ
         ЕМИЛИЯ               ПЕТКОВА              ХРИСТОВА
         ЖАНА                 ИЛИЕВА               МИХАЙЛОВА
         ЙОРДАНКА             НИКОЛОВА             ЙОРДАНОВА
         КИРИЛ                ЛЮБОМИРОВ            ИВАНОВ
         МАРГАРИТА            ИВАНОВА              ГЕОРГИЕВА
         МИШО                 ПЕТКОВ               НИКОЛОВ
         НЕДЯЛКО              СТЕФАНОВ             ИВАНОВ
         НИКИФОР              ЙОРДАНОВ             НИКИФОРОВ
         ПАВЛИНА              ПЕТКОВА              РИХТЕР
         РОЗА                 МИХАЙЛОВА            МИХАЙЛОВА
         СЕРГЕЙ               ДИМИТРОВ             САВОВ
         СТЕФАН               СТОЯНОВ              БАРАКОВ
         ФАХРИ                ШЕФКЕДОВ             АХМЕДОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място ГР.ЕЛЕНА,                                                           секция № 002
         адрес на избирателна секция гр. Елена, ул."Й.Й.Брадати" № 36 - Общински детски комплекс

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         ВАЛЕНТИН             СТОЯНОВ              НИКОЛОВ
         ВЕСЕЛА               ЯНКОВА               ДИМИТРОВА
         ВИОЛЕТА              СИМЕОНОВА            АРНАУДОВА
         ГАЛЯ                 ИВАНОВА              ГЕОРГИЕВА
         ГАЛЯ                 ПЕТРОВА              СЛАВОВА
         ГЕОРГИ               СТОЯНОВ              ГЕОРГИЕВ
         ДАНИЕЛ               ТОДОРОВ              ВАРАДЖАКОВ
         ДЕНИСЛАВА            ЙОРДАНОВА            ПАШОВА-СИМЕОНОВА
         ЕДЖЕВИД              МУСТАФОВ             АЛИОСМАНОВ
         ЕЛЕНА                ЙОРДАНОВА            ГАРСИЯ
         ИВАЙЛО               ЙОРДАНОВ             ПАЛЕВ
         ИВАН                 ИВАНОВ               ПЕТРОВ
         ИВАН                 ИЛИЕВ                ИВАНОВ
         ИВАН                 ПЕТКОВ               ИВАНОВ
         КАМЕЛИЯ              СТОЯНОВА             ГАНЧЕВА
         КРАСЕН               ПЕТРОВ               НЕДЯЛКОВ
         ЛАЗАР                КРЪСТЕВ              РАДНЕВ
         МАРИНЕЛА             СЕНКОВА              ДИМИТРОВА
         МАРИЯ                НЕДЕВА               ДЖАНФЕЗОВА
         НИКОЛА               ИВАНОВ               ИВАНОВ
         НИКОЛИНКА            ВАСИЛЕВА             НИКОЛОВА
         НИНА                 ДИМИТРОВА            ЦОНЧЕВА
         ПЕНКА                ИЛИЕВА               СТОЯНОВА
         РОСИЦА               ИВАНОВА              СТОЯНОВА
         РУМЕН                БОРИСЛАВОВ           РАДНЕВ
         РУМЕН                ДИМИТРОВ             ПЕТКОВ
         СВЕТЛА               ПЕТКОВА              НЕНЧЕВА
         СВЕТОСЛАВ            ТОДОРОВ              ВАРАДЖАКОВ
         СТЕФКА               ПЕТРОВА              ИВАНОВА
         СТЕФКА               СТОЯНОВА             ГЕОРГИЕВА
         СТОЯН                САВОВ                СТОЯНОВ
         СТОЯН                ХРИСТОВ              СТОЯНОВ
         ХРИСТО               ХРИСТОВ              МАРИНОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място ГР.ЕЛЕНА,                                                           секция № 003
         адрес на избирателна секция гр. Елена, ул."Иларион Макариополски" № 5 - Клуб на пенсионера

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АЛЕКСАНДРИНА         СТЕФАНОВА            ЧЕНКОВА
         АХМЕД                АДЕМОВ               ДАУДОВ
         БОЙКА                КОСТАДИНОВА          ВАСИЛЕВА-ШТАЙН
         ВАЛЕНТИН             ЮЛИЯНОВ              КРЪСТЕВ
         ВИЛДАН               РЕДЖЕБОВА            КЕРИМОВА
         ГЕОРГИ               СТОЯНОВ              ДЖУРОВ
         ГЮНДУДУ              МЕХМЕД               КАЛЕМДЖИ
         ГЮРСЕЛ               АДЕМОВ               ЯКЪБОВ
         ДАНИЕЛ               СЕРГЕЕВ              САВОВ
         ДЕСИСЛАВА            ХРИСТОВА             РУСЕВА
         ДИМИТРИНА            ГЕОРГИЕВА            ВЪЧКОВА
         ДИМИТЪР              КОСТОВ               ВАСИЛЕВ
         ДИМИТЪР              ХРИСТОВ              РАЙКОВ
         ЕЛЕНА                АВРАМОВА             СОТОЛОНГО
         ЗДРАВКА              КРЪСТЕВА             СТОЯНОВА
         ИВАН                 ТОДОРОВ              ИВАНОВ
         ИВАНКА               ВАСИЛЕВА             ЧУКАНОВА
         ИВЕЛИНА              СТОЯНОВА             НИКОЛОВА-МИНЕВА
         ЙОРДАН               ДИМИТРОВ             СТОЯНОВ
         ЙОРДАН               ПЕТКОВ               ЧУКАНСКИ
         ЙОРДАН               СТЕФАНОВ             ВАСИЛЕВ
         ЙОРДАНКА             ЙОРДАНОВА            ИВАНОВА
         ЙОРДАНКА             НИКОЛОВА             ГАЙДУК
         КУНА                 ИЛИЕВА               ЗАРУБОВА
         МАРИАНА              ХРИСТОВА             БЪЧВАРОВА
         МАРИЯНА              ПЕТРОВА              ДАСКАЛОВА
         НАТАЛИЯ              МИРОСЛАВОВА          ЙОРДАНОВА
         ПАВЕЛ                СЕРГЕЕВ              САВОВ
         ПЕТКО                ЙОРДАНОВ             ПЕНЧЕВ
         РОЗКА                АЛЕКСАНДРОВА         ЙОРДАНОВА-КАТРЕВА
         РУЖДИ                ЮСЕИНОВ              САЛИМОВ
         РУМЕН                ДИМИТРОВ             ПЕНЧЕВ
         РУМЕН                ИВАНОВ               НИКОЛОВ
         СТЕФАН               КИРИЛОВ              ИВАНОВ
         СТЕФАН               СТЕФАНОВ             ЧУКАНОВ
         СТОЯН                ХРИСТОВ              СТОЯНОВ
         ТАТЯНА               ПЕНЧЕВА              ГАГОВА
         ТОДОР                ИВАНОВ               ТОДОРОВ
         ЮЛКЕР                ИСМАИЛ               КАЛЕМДЖИ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място ГР.ЕЛЕНА,                                                           секция № 004
         адрес на избирателна секция гр. Елена, ул."Иларион Макариополски" № 4 - Синдикален дом

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АЙЛИН                МУСТАФОВА            ХАСАНОВА
         АЙСУН                                     ТЮРКИЕЛЕРИ
         АНЕТА                КРАСИМИРОВА          НИКОЛОВА
         ВАЛЕНТИНА            СТЕФАНОВА            МИРЧЕВА
         ВАНЯ                 ГЕОРГИЕВА            ИВАНОВА
         ВАСИЛ                НЕНЧЕВ               НЕДЕВ
         ВИЛДАН               ВЕЛИЕВА              ЧАПКЪНОВА
         ГЕОРГИ               ИВАНОВ               АРНАУДОВ
         ГЕОРГИ               ИВАНОВ               ЙОРДАНОВ
         ГЕОРГИ               КАЛОЯНОВ             ЦОНЕВ
         ГРЕТА                ИВАНОВА              АРНАУДОВА
         ЕМИНЕ                ХЪКМЕТ               ЗАКИР
         ИВАН                 ДИМИТРОВ             ИВАНОВ
         ИМЮГЮЛ               МУСТАФОВА            ХОДЖЕВА
         ЙОРДАН               ДИМИТРОВ             ЯНАКИЕВ
         ЙОРДАН               КОСТАДИНОВ           БОНЕВ
         МАРИЙКА              СТЕФАНОВА            МАРИНОВА
         МАРИЙКА              ТОДОРОВА             ТРУХЧЕВА
         МИТКО                ИВАНОВ               ЯНКОВ
         МУСТАФА              ХАСАНОВ              САЛИЕВ
         НЕДЖАТИН             ЮСЕИНОВ              АПТУЛОВ
         РАЛИЦА               СТОЙЧЕВА             НИКОЛОВА
         РЕМЗИЕ               АЛИЕВА               САЛИЕВА
         СВЕТЛА               ЙОРДАНОВА            ГИЙМО
         СВЕТЛОЗАР            ВАСИЛЕВ              РАДИОНОВ
         СЕДРАТИН             ЮСЕИНОВ              АПТУЛОВ
         СИЛВИЯ               ИВАНОВА              ЙОРДАНОВА
         СТЕФКА               СТЕФАНОВА            ДРАГНЕВА
         ТОДОР                ДИМИТРОВ             ТРУХЧЕВ
         ТОДОР                НИКОЛОВ              ВАСИЛЕВ
         ЯСЕН                 АСЕНОВ               ГЕОРГИЕВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място ГР.ЕЛЕНА,                                                           секция № 005
         адрес на избирателна секция гр. Елена, ул. "Арх. Йордан Миланов" № 4 - бивша ЦДГ "Радост"

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АДРИАНА              СЛАВОВА              РУСКОВА
         ВИОЛЕТА              ТОШКОВА              ГАНЧЕВА
         ГАБРИЕЛА             НИКОЛАЕВА            РАДОСЛАВОВА
         ДИМИТЪР              НИКОЛАЕВ             ИВАНОВ
         ЗЕЛИХА               САЛИЕВА              ХАБИЛОВА
         ИВАН                 ХРИСТОВ              АНГЕЛОВ
         ИСМАИЛ               ОСМАНОВ              ИСОВ
         КИНА                 ХРИСТОВА             ЧЕНКОВА
         КОЛЬО                АЛЕКСАНДРОВ          МАЙСТОРОВ
         КРАСИМИР             ЖЕКОВ                МИХАЙЛОВ
         МАРИЯНА              ИВАНОВА              ГУНЕВА
         РОСИЦА               ЙОРДАНОВА            ХРИСТОВА
         СИМЕОН               ГЕОРГИЕВ             ЧЕНКОВ
         СИМОНА               СИМЕОНОВА            ЧЕНКОВА
         СТАНИСЛАВ            ПЕТРОВ               ГАНЧЕВ
         СТЕФАН               ЙОРДАНОВ             НИКОЛОВ
         СТОЯН                СТОЯНОВ              ДРАГОСТИНОВ
         ТАТЯНА               ВАСИЛЕВА             ЦАНЕВА-ГРИВА
         ХАСИЕ                ТАХИРОВА             ИСОВА
         ХРИСТО               ЙОРДАНОВ             НИКОЛОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място ГР.ЕЛЕНА,                                                           секция № 006
         адрес на избирателна секция гр. Елена, ул."Арх. Йордан Миланов" № 4 - бивша ЦДГ "Радост"

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АХМЕР                ДЖАВИДОВ             ФЕРАДОВ
         ВЕНЕЛИНА             ХРИСТОВА             ПРАЙНИНГЕР
         ВЕСЕЛИН              ИВАНОВ               ДЯКОВ
         ГЕОРГИ               КРАСИМИРОВ           ДЮЛГЕРОВ
         ДАНИЕЛ               ДРАГОСТИНОВ          ПЕТРОВ
         ДАНКА                НИКОЛОВА             ПЕТКОВА
         ДЕНИС                ФЕДЕВ                ДЕРВИШЕВ
         ДЖАВИД               ФЕРАДОВ              КЯМИЛОВ
         ЕМИЛ                 СТОЯНОВ              КОСТАДИНОВ
         ЖИВКА                ИВАНОВА              ДИМИТРОВА
         ИВАН                 ДИМИТРОВ             ПЕТКОВ
         ИВАН                 СТОЙКОВ              ИВАНОВ
         ИВАНКА               РАШЕВА               МАРИНОВА
         ИЛИЯ                 ИВАНОВ               АЛЕКСИЕВ
         ЙОРДАН               ХРИСТОВ              АРНАУДОВ
         КОСТАДИН             СТОЯНОВ              ДРАГАНОВ
         ЛЮБОМИР              ИВАНОВ               СТОЯНОВ
         МАРГАРИТА            ИВАНОВА              ДЮЛГЕРОВА
         МАРИЯ                АЛЕКСАНДРОВА         СИМЕОНОВА
         МАРТИН               РУМЕНОВ              ГЕОРГИЕВ
         МЕХМЕД               МЕХМЕДОВ             МУСТАФОВ
         НАСКО                НИКОЛАЕВ             ПАПАЗОВ
         НЕБИЕ                СЕЛИМОВА             МУСТАФОВА
         НИКОЛА               ВЕСЕЛИНОВ            СТОЙКОВ
         НИКОЛА               МИХАЙЛОВ             ДИМИТРОВ
         НИКОЛАЙ              НИКОЛОВ              ЗЛАТЕВ
         ПЕНКА                ДИМИТРОВА            ТОДОРОВА
         ПЕТРАНА              ЙОРДАНОВА            ИВАНОВА
         ПЛАМЕН               АЛЕКСАНДРОВ          СТОЯНОВ
         РОСЕН                МАРИНОВ              КАРАИВАНОВ
         СВЕТЛОМИР            ГРИГОРОВ             ВАСИЛЕВ
         СТАНА                ЖЕЛЯЗКОВА            НИКОЛОВА
         СТОЯН                ИВАНОВ               ТОНЧЕВ
         ТОДОР                ДИМИТРОВ             ТОДОРОВ
         ТОДОР                МИРОСЛАВОВ           ВЕЛЕВ
         ФЕРАД                ДЖАВИДОВ             ФЕРАДОВ
         ХРИСТО               СТОИЛОВ              РАЧЕВ
         ЦАНКА                НИКОЛОВА             МИНДИЗОВА
         ЦВЕТАНА              СТОЯНОВА             ЦОНЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.БЕБРОВО, кметство Беброво                                        секция № 010
         адрес на избирателна секция с. Беброво - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АЛЕКСАНДРА           ГАЛЕВА               СТЕФАНОВА
         ГАЛЯ                 СТЕФАНОВА            ГЕНЧЕВА
         ЕКАТЕРИНА            ЙОРДАНОВА            МАНОЛОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.БОЙКОВЦИ,                                                         секция № 012
         адрес на избирателна секция с. Бойковци - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         ДЖЕВДЕТ              ЮСЕИНОВ              МУСТАФОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.НЕШЕВЦИ, кметство Буйновци                                        секция № 013
         адрес на избирателна секция с. Буйновци - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         ИВАН                 НИКОЛОВ              ДИМИТРОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.ГОРНИ КРАЙ,                                                       секция № 015
         адрес на избирателна секция с. Дрента - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         ПЕТРАНА              ПЕТРОВА              СТОЯНОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.ДРЕНТА,                                                           секция № 015
         адрес на избирателна секция с. Дрента - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         СТЕФАН               РАДКОВ               ТЕНЕВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.ИЛАКОВ РЪТ, кметство Илаков рът                                   секция № 016
         адрес на избирателна секция с. Илаков рът - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АДИ                  АСЕНОВ               АНГЕЛОВ
         БОЯН                 ЛУЧИЕВ               ИВАНОВ
         ВЕНЦИСЛАВ            ВАСИЛЕВ              ДИМИТРОВ
         ДЕНКА                ДИМИТРОВА            ГАНЧЕВА
         ДИМИТЪР              ВИОЛЕТОВ             НАЙДЕНОВ
         ЗЕФИРА               ГРИГОРОВА            ВАСИЛЕВА
         ИВА                  ВАСИЛЕВА             СТОЙКОВА
         ИВАН                 МИТОВ                МИТОВ
         ЙОНКА                ПЕТКОВА              ВЕЙСЛО
         КРАСИМИР             СИМЕОНОВ             ТОДОРОВ
         ЛАЗАР                МИТОВ                ИВАНОВ
         ЛЕВЕНТ               НИЯЗИ                САЛИМОВ
         МИРЕЛА               КОЛЕВА               ДЕНЧЕВА
         НАДЕЖДА              АЛЕКСАНДРОВА         МАРИНОВА
         НИКОЛАЙ              ПЕТРОВ               АЛЕКСАНДРОВ
         ПЕТЯ                 ИВАНОВА              ТОДОРОВА
         РОСИЦА               ФАНКОВА              ХРИСТОВА
         СТАНЧО               ДИМОВ                ДИМОВ
         СТЕФКА               НИКОЛОВА             СТЕФАНОВА
         ТОДОР                ЛИДИЕВ               БАНЧЕВ
         ФАНДИ                ТАХИРОВА             АЛИЕВА
         ЯНКА                 БОЖИДАРОВА           КАМБЕРОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.КАМЕНАРИ, кметство Каменари                                       секция № 017
         адрес на избирателна секция с. Каменари - Ритуална зала

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         ЗЕЛИХА               АХМЕДОВА             НИЗАМОВА
         КАДРИЕ               АХМЕДОВА             НИЗАМОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.КОНСТАНТИН, кметство Константин                                   секция № 018
         адрес на избирателна секция с. Константин - Салона в кметството

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АЛБЕНА               ЮЛИЯНОВА             СЛАВОВА
         ИБРАХИМ              АЛИЕВ                ИБРАХИМОВ
         ЙОВЧО                СТОЯНОВ              ЙОВЧЕВ
         КРЕМЕНА              ИВАЙЛОВА             КОЛЕВА
         МЕРГЮЛ               ЮСЕИНОВА             МУСТАФОВА
         СИНАЙ                ЮСЕИНОВА             ХАШИМОВА
         ХРИСТО               АНАСТАСОВ            ДАСКАЛОВ
         ХРИСТО               ЙОРДАНОВ             СТОЙКОВ
         ШЕРИФЕ               АРИФОВА              ИЛЯЗОВА
         ШЕФИКА               САЛИЕВА              САЛИЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.КОСТЕЛ,                                                           секция № 019
         адрес на избирателна секция с. Костел - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         МАРИН                ТОДОРОВ              МАРИНОВ
         САШКА                ХРИСТОВА             МАРИНОВА
         ТЕОДОРА              МАРИНОВА             МАРИНОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.МАЙСКО, кметство Майско                                           секция № 020
         адрес на избирателна секция с. Майско - Кметство - I-ви етаж

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АЙШЕ                 ХАСАНОВА             АЗИЗОВА
         АНКА                 СТЕФАНОВА            КЪНЧЕВА
         АНТОН                ЙОРДАНОВ             АНДОНОВ
         БИЛЯНА               НИКОЛАЕВА            АСЕНОВА
         БИЛЯНА               ЯНКОВА               ПЕТКОВА
         ГАЛИНА               СТОЯНОВА             ЯНКОВА
         ГЕРГИНКА             СТОЙЧЕВА             КАРАДЖОВА
         ГЮНАЙДЪН             САЛИЕВ               ХАСАНОВ
         ДЕНКА                РАДЕВА               ЮЛИЯНОВА
         ДИЛЯНА               НИКОЛАЕВА            ЗЛАТКОВА
         ЖУЛИЕТА              САШЕВА               ЯНКОВА
         ЗВЕЗДА               САБИНОВА             КАРАДЖОВА
         ИВЕЛИН               ВЕСЕЛИНОВ            АТАНАСОВ
         НАДКА                МАРИНОВА             АНАСТАСОВА
         НИКОЛАЙ              ЗЛАТКОВ              АСЕНОВ
         ПЕШО                 АНГЕЛОВ              ХРИСТОВ
         РАДОСТИН             ПЛАМЕНОВ             ЮЛИЯНОВ
         РУМЕН                САШОВ                ЮЛИЯНОВ
         САШО                 АНГЕЛОВ              ЙОНКОВ
         САШО                 ЯНКОВ                КАМБЕРОВ
         СЕВДАЛИН             ХРИСТОВ              ХРИСТОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.МАРЯН,                                                            секция № 021
         адрес на избирателна секция с. Марян - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         МАРИО                ИВАНОВ               САВОВ
         МАРИЯНА              СТОЕВА               ПЕНЕВА
         МИЛЕН                НИКОЛОВ              СТАЙКОВ
         ТЕДИСЛАВА            КРАСИМИРОВА          ПЕНЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.ПАЛИЦИ, кметство Палици                                           секция № 023
         адрес на избирателна секция с. Палици - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         МАРИАНА              ГЕОРГИЕВА            ДИЧЕВА
         ЯНКА                 ВАСИЛЕВА             ДРАГАНОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.РУХОВЦИ,                                                          секция № 024
         адрес на избирателна секция с. Руховци - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         НИНА                 АТАНАСОВА            СТОЯНОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.РАЮВЦИ,                                                           секция № 025
         адрес на избирателна секция с. Средни колиби - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         ДАНИЕЛА              ДИМИТРОВА            ГАВРАИЛОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.БЕЙКОВЦИ,                                                         секция № 026
         адрес на избирателна секция с. Тодювци - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         АТАНАС               ЖЕЧЕВ                АТАНАСОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.ВЕСЕЛИНА,                                                         секция № 026
         адрес на избирателна секция с. Тодювци - Читалището

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         ВАЛЕНТИНА            СИМЕОНОВА            ХРИСТОВА
         ЛЮДМИЛ               ВЕСЕЛИНОВ            БУРУЛЯНОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.ШИЛКОВЦИ,                                                         секция № 028
         адрес на избирателна секция с. Гърдевци - Адм.сграда (км.наместничество)

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         СТЕФАН               ЙОРДАНОВ             ПАЛИЕВ
                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
              от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ЕЛЕНА,
         населено място С.ВЪРЗИЛКОВЦИ,                                                      секция № 029
         адрес на избирателна секция с. Яковци - Клуб на с. Яковци

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------

         ДИМИТЪР              КЪНЧЕВ               ВЪЛЧЕВ
         ХРИСТО               БОРИСОВ              ХАРАЛАМБЕВ