ГИНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

Обявление за наложено административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетно лице.
 
На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетната ГИНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА от гр.Елена за нарушение на чл. 6 от ЗБЛД, във връзка с чл. 80, т. 5 от Закона за българските лични документи /не представя документ за самоличност(лична карта)/ съгласно влязло в сила на 24.01.2014 г. Наказателно постановление № 278/14 от 07.05.2013 г., издадено от Началника на РУ „Полиция” – гр. Стражица.