Заповед № РД.02.05-662 - места за предизборни събрания

Дата на публикуване: 03.10.2016 21:00
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 181, ал. ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г., с цел създаване на ред, синхрон и равнопоставеност при провеждане на предизборните събрания и митинги,
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
1. СЛЕДНИТЕ места за предизборни събрания:

Заповед №РД.02.05-662