ОБЯВИ
Заповед на Министъра на отбраната
27.03.2019

Със заповед № ОХ-234 / 05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част - военно формирование 54800 - гр. София

Срок за подаване на документи до 15.05.2019 г. във Военно окръжие Велико Търново.

Справки и информация на телефон: 062 620400

Заповед № ОХ-234