Избори за Европейски Парламент 2019
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
14.05.2019