ВАЖНО
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НЕДЕЛНИЯ ПАЗАР ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
08.08.2019
 
Във връзка с откриването на строителна площадка и започването на строително-ремонтните работи по възстановяването на т.нар. „Изгоряло училище“ в гр. Елена за художествена галерия, част от проекта, който Община Елена изпълнява по програма „Трансгранично сътрудничество „Румъния - България“ 2014 - 2020“, се налага изместването на неделния пазар за селскостопанска продукция. В тази връзка е създадена следната организация:

1. Неделният пазар за селскостопанска продукция, както и пазарът за промишлени стоки („битака“), ще бъдат организирани във времето между 7:00 и 13:00 ч. на ул. „Кършовска“ в участъка между входа на прилежащия паркинг към стадион „Чумерна“ и ул. „Генерал Домбровски“. В същия участък за посочения времеви интервал се забранява навлизането, движението и паркирането на превозни средства, включително на живущите в съседство. Гражданите, посещаващи пазара, могат да ползват прилежащия паркинг към стадион „Чумерна“.

2. Създава се следната временна организация на движение на превозни средства в неделен ден за времето от 7:00 до 13:00 часа:
2.1. Ул. „Кършовска“ в участъка от ул. „Околовръстна“ до входа на прилежащия паркинг към стадион „Чумерна“ става еднопосочна в посока от юг към север (използва се само за влизане в паркинга);
2.2. В прилежащия паркинг към стадион „Чумерна“ влизането става само от южната страна (откъм ул. „Кършовска“), а излизането – само от северната страна (към ул. „Спортист“);
2.3. Ул. „Спортист“ става еднопосочна в посока от изток към запад (от изхода на паркинга наляво / надолу към ул. „Йеромонах Йосиф Брадати).

3. За улеснение на гражданите, в неделните сутрини Община Елена осигурява безплатен автобусен превоз със следните маршрути и времеви график:
3.1. Маршрут № 1 с начален час 8:15 ч. по следния маршрут: Опитно поле - ул. „Йеромонах Йосиф Брадати“ - ул. „Васил Левски“ до края на „Еловска махала“. Обратно по ул. „Васил Левски“ със спирки при „Герана“ (разклона за с. Блъсковци), площад „Иларион Макариополски“ (горния площад), площад „Христо Ботев“ (долния площад), Автогарата, ЦДГ „Радост“, Супермаркет в кв. „Север“ до Гробищния парк.
3.2. Маршрут № 2 с начален час 8:40 ч. по следния маршрут: Супермаркет в кв. „Север“, ЦДГ „Радост“, Автогарата, площад „Христо Ботев“ (долния площад), площад „Иларион Макариополски“ (горния площад), Стадион „Чумерна“.
3.3. Маршрут № 3 с начален час 9:00 ч. по следния маршрут: Стадион „Чумерна“, площад „Иларион Макариополски“ (горния площад), площад „Христо Ботев“ (долния площад), Автогарата, ЦДГ „Радост“, Супермаркет в кв. „Север“ до Гробищния парк.
3.4. Маршрут № 4 с начален час 9:30 ч. по следния маршрут: Супермаркет в кв. „Север“, ЦДГ „Радост“, Автогарата, площад „Христо Ботев“ (долния площад), площад „Иларион Макариополски“ (горния площад), „Герана“ (разклона за с. Блъсковци), края на ул. „Васил Левски“.
3.5. Маршрут № 5 с начален час 9:50 ч. по следния маршрут: от края на ул. „Васил Левски“, „Герана“ (разклона за с. Блъсковци), Обредния дом, Стадион „Чумерна“.
3.6. Маршрут № 6 с начален час 10:10 ч. по следния маршрут: Стадион „Чумерна“, площад „Иларион Макариополски“ (горния площад), през каменния мост при долната църква към ул. „Пробуда“, спирка при детската площадка на ул. „Иван Момчилов“ до широкото кръстовище на улиците „Иван Момчилов“ и „Хаджи Юрдан Брадата“
3.7. Маршрут № 7 с начален час 10:30 ч. по следния маршрут: от широкото кръстовище на улиците „Иван Момчилов“ и „Хаджи Юрдан Брадата“, спирка при детската площадка на ул. „Иван Момчилов“, по ул. „Пробуда“ през каменния мост при долната църква, площад „Иларион Макариополски“ (горния площад), по ул. „Йеромонах Йосиф Брадати“ до Стадион „Чумерна“
3.8. Маршрут № 8 с начален час 10:55 ч. по следния маршрут: Стадион „Чумерна“, по ул. „Йеромонах Йосиф Брадати“, Обредния дом, „Герана“ (разклона за с. Блъсковци), края на ул. „Васил Левски“.
3.9. Маршрут № 9 с начален час 11:10 ч. по следния маршрут: от края на ул. „Васил Левски“, „Герана“ (разклона за с. Блъсковци), площад „Иларион Макариополски“ (горния площад), през каменния мост при долната църква към ул. „Пробуда“, спирка при детската площадка на ул. „Иван Момчилов“ до широкото кръстовище на улиците „Иван Момчилов“ и „Хаджи Юрдан Брадата“, обратно по ул. „Иван Момчилов“ до ЦДГ „Радост“.

При необходимост от промени в организацията на движение, маршрутите или времевия график, същите ще бъдат своевременно оповестявани.