Реализирани
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
04.10.2018
 
Санирани и въведени в експлоатация през 2018 г. са две многофамилни жилищни сгради. Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена. Изпълнени са следните дейности: топлоизолация външни стени; подмяна дограма; топлоизолация таванска плоча; ремонт покрив; подмяна стълбищно осветление; направа мълниезащитна инсталация. Общата стойност на инвестициите е в размер на 768 772,64 лв. с вкл. ДДС. МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. Елена. Изпълнени са следните дейности: ремонт парапети на балкони; топлоизолация външни стени; подмяна дограма; топлоизолация таванска плоча; хидроизолация покрив; подмяна стълбищно осветление; направа мълниезащитна инсталация. Общата стойност на инвестициите е в размер на 605 833,88 лв. с вкл. ДДС.