Реализирани
Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – гр. Елена
02.10.2019

В периода април – август 2019 година бе реализиран проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - гр. Елена“ на стойност 29 535,97 лв. с ДДС. Закупени и доставени са: печка електрическа с шест квадратни плочи и електрическа фурна – 1 бр., хладилна шкаф-маса – 1 бр., хладилник – 1 бр. фризер – 1 бр., конвектомат – 1 бр., носещи рами за конвектомат – 1бр., професионален миксер – 1 бр., електронна везна - 1 бр., пасатор – 1 бр. тави за конвектомат - 20 бр., решетъчни лъжици – 3 бр., черпаци – 3 бр., казани – 6 бр., професионален тиган – 3 бр. и комплект ножове (5) – 1 бр..

Като резултат от изпълнения проект е подобрена материално техническата база, създадени са благоприятни условия за труд на персонала, подобрено е качеството на предлаганата храна, съкратено е времето за нейното приготвяне, намалени са разходите за ел. енергия и поддръжка.