НОВИНИ
ПРИЕМНИ НА СЛУЖИТЕЛИ НА НОИ В БЮРОТО ПО ТРУДА В ЕЛЕНА НЯМА ДА ИМА ДО 13 АПРИЛ 2020 ГОДИНА
20.03.2020
 
До 13 април се преустановяват приемните в Бюрото по труда в Елена на служители на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт във В.Търново по въпроси, свързани с обезщетенията за безработица и пенсии.

Преустановяването на дейността е във връзка с обявеното на 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение, поради нарастващото разпространение на вирус COVID-19 и предприемане на мерки за неговото ограничаване на територията на Република България, дадените задължителни указания със Заповед №РД-01-122/11.03.2020 г., допълнена със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед №Ц1015-04-8/16.03.2020 г. на директора на ТП на НОИ- Велико Търново.

Гражданите, ако имат персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от НОИ или квалифициран електронен подпис /КЕП/ могат да използват електронните услуги в сайта на НОИ /www.nssi.bg/ и да подават заявления за желаните от тях дейности. За повече информация от Бюрото по труда в Елена гражданите могат да ползват телефони 06151 52 48, 0879 001 782.